Dato: Juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Juni 1869.

= del af Brev

[. . .] Strax, da jeg blev Student, udkom, som bekjendt, min Bog: »Fodreisen«. Den var mig en Livssag; jeg troede, at alle Venner og Bekjendte maatte blive ligesaa opfyldte af den, som jeg var det. En af de Første, jeg sendte et Exemplar, var Fru Rahbek; hun laae da syg, og et Par Dage efter hørte jeg af Admiral Wulff, at hun var død. Mit første Udbrud var: »Mon hun fik læst min »Fodreise«?«. - »Menneske dog!«, raabte Admiral Wulff, »nei, det er altfor galt! Troer De, man bryder sig om Deres Fodreise, naar man skal ind for Vorherre?«; han rystede alvorligt paa Hovedet. Men min Mening var, at jeg saa gjerne undte hende en Glæde, og en saadan, meente jeg, maatte det da være at læse min nye Bog. [. . .]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter