Dato: 31. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Hartmann
Sprog: dansk.

ST

Hr Billedhugger Carl Hartmann

i

Rom

Kjøbenhavn den 31 Mai 1869

Kjære Ven!

Dette lille Brev bringes Dem af Fru Eckard som med begge Frøknerne Bournonville reise til Rom og derfra til Neapel og Paris. De blive saaledes kun kort hvert Sted, De, kjære Ven, som nu veed god Besked med al den Herlighed der er i den gamle Verdens By, veed jeg vil være Dem til Tjeneste, personlig kjender De jo alle tre Damer. De faaer vel jevnligt Brev hjemme fra, veed at Fritz er i Paris, og at Deres Fader agter med Studenterne at besøge Norge. / Jeg bliver i Hjemmet til ind i September, gaaer da over Wien og Genua til Nizza, Cannes & hvor jeg overvintrer og lægger saa i Marts-April Hjemveien over Paris. I denne Vinter har jeg nedskrevet "mit" Livs Eventyr fra 1855 til 67 da Festen var for mig i Odense. Det skrevne udkommer først paa Engelsk ovre i New-York. Fru Jerichau er i Constantinopel og reiser derfra hjem for endnu iaar at besøge Amerika. Hils fra mig Sønnen i Rom; Bloch har for en 14 Dage siden faaet sig en Søn og er meget glad. Her med de hjerteligste Hilsener, som De deler med Venner og Veninder fra Norden

Deres hengivne H.C. Andersen /

E.S. Det har glædet mig at see deres Kain, den tiltaler mig meget.

Til Hr Billedhugger Carl Hartmann i Rom.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 176-80)