Dato: 23. februar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 Februar 1869

Kjære Fru Melchior! Allerede i Søndags havde jeg ondt i Halsen, om Aftenen fik jeg stærk Feber i Theatret og maatte gaae hjem, igaar var det slet ikke godt og jeg gad ikke bestille Noget, men laae og døsede hen. I Dag er det bedre, men jeg tør ikke gaae ud, da jeg imorgen Aften har lovet at læse i Arbeiderforeningen. Jeg kommer saaledes heller ikke ud til Drewsens til Middag, vil De fortælle det til Deres Svoger og Svigerinde, som jeg svigtede. Har De Breve fra Louise? Alt er vel godt i Hjemmet.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad