Dato: 6. februar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 Februar 1869.

Kjære Hr Scudder!

Igaar modtog jeg Februar-Heftet af the riverside magazine med den smukke Gjengivelse af "Dryaden". Tak derfor! Jeg vil haabe at De i de sidste Dage har modtaget et dansk Brev fra mig og deri en lil­le Historie, som jeg har skrevet for Magazinet, i MartsHeftet seer jeg vel da samme, "Lykken kan ligge i en Pind". I Dag faaer De et nyt Eventyr, der ikke vil udkomme i Danmark før jeg, som jeg som antager, i April har seet det i Deres Maanedskrift for hvil­ket det er skrevet; jeg sender det i engelsk Oversættelse, Frøken/ Raasløff har været saa velvillig at oversætte det, men ønsker at hendes Navn ikke nævnes, det er, synes mig smukt gjengivet. Vil De bede de Herrer Hurd & Houghton at sende i mit Navn et Exemplar af Dryaden til Hr Marcus Spring paa Eagleroad med Hilsen fra mig.

De bedste Ønsker for Dem og Deres, hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus