Dato: 19. januar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: dansk, engelsk.

To Anna Mary Livingstone

Ulva Cottage,

Hamilton,

Scotland

From Hans Christian Andersen

Kjøbenhavn den 19 Januar 1869

Min kjære lille Veninde

Anna Mary Livingstone!

Tak for Brev, Portrætkort og Papas Autograph jeg skal gjemme det vel og tænke paa min lille Veninde. Det var en rigtig god tanke saaledes at glæde mig. Alle kjende vi navnet og Manden Dr. Livingstone. Alle vare vi bedrøvede, den Gang der blev fortalt at han var død, men nu ere vi glade ved at vide at han lever og nu da llille Anna Mary og jeg kjende hinanden veed jeg at der vil blive bragt ham en Hilsen fra mit varme deeltagende Hjerte. Mit Portrætkort lægger jeg ind her i Brevet, dette selv giver jeg tillige en engelsk Oversættelse med, da lille Anna Maria vist ellers ikke forstaaer dette Skrevne. Fortæl mig engang naar Papa kan ventes hjem, fortæl mig lidt om Moder, Brødre og Søstre paa Ulva Cottage. Gud glæde og bevare min kjære lille Veninde! Hils alle i Hjemmet fra Vennen

Hans Christian Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Translation Copenhagen 19th January 1869

My dear little friend

Anna-Mary Livingstone!

Thank you my dear for your letter for your cate de visite and Papa’s autograph, I shall guard it well and thereby remember my little friend. What a nice idea thus to give me joy.

All of us know the name and the man Dr. Livingstone, all of us were so sorry shen we were told that he was dead, but now we are so happy to know that he lives, and now since little Anna Mary and H. C: Andersen know each other, I am sure the kindest regards from my warm sympathizing heart will reach Papa.

In this letter you will find enclosed my carte de visite and I also send an English translation on the other side, as I fear little Anna Mary otherwise would not understand what I have written.

Tell me occasionally when Papa is expected home, tell me a little about mother, brothers and sisters on Ulva Cottage. May God preserve and render happy my dear little friend.

My love to all in your dear home from the friend

Hans Christian Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter