Dato: 10. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Vilh. Rimestad
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 December 1868

Kjære Hr. Rimestad!

Tak for Deres venlige Brev! Jeg vil med Glæde læse, som De foreslaaer, Fredag i næste Uge, enten et Par mindre Eventyr, eller "Dryaden", dersom De troer at den vil have særlig Interesse; jeg tillader mig at sende Dem dette Eventyr, maaskee læser De det og tænker med vante Velvillie paa Deres meget hengivne, H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus