Dato: 28. november 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 28 October [c: November] 1868 Kjære Ven!

Idet jeg modtager Deres Skrivelse ere alle fire Ark af "Dryaden" færdige i Trykkeriet og paa Veien til Bogbinderen, da Hr Boghandler Reitzel ønsker Bogen, i smuk Udgave, omsendt næstkommende Løverdag. Jeg kan saaledes ikke tilføie at ogsaa en tydsk Udgave er under Arbeide. Jeg foreslaaer derfor at De paa Deres Udgave sætter: "Den tydske Udgave er af Forfatteren overdraget Hr Carl B. Lorcks Forlag"; veed De bedre at stile dette, da siig mig det, hele Bemærkningen er jo sat for at forhindre andre Boghandlere fra at udgive Oversættelse af denne lille Bog. Jeg længes efter at høre hvilket Indtryk den ved Læsningen har gjort paa Dem og sender her ved til Dem og Deres hjertelige Hilsener.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Hr. Consul C. B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus