Dato: 22. november 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 November 1868

Kjære Ven!

Deres Telegram modtog jeg igaar efter at det var for seent at erholde og afsende Udhængs Arkene. Jeg iler med at lade disse afgaae idag tilligemed denne lille Skrivelse. De vil gjennemlæse den lille Bog, den jeg er glad ved kommer paa Deres Forlag, og har kun at tilføie, at jeg ønsker der ikke staaer: "af forfatteren selv besørget Udgave", da jeg kun besørger Arkene i Deres Hænder. Hils Deres Frue og Familie.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr General-Consul C. B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus