Dato: 19. november 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 Nov 1868

Kjære Hr Consul Lorck!

Det er længe siden at jeg hørte fra Dem og De fra mig. I Dag et Par Ord. Om 10 a 12 Dage udkommer paa Hr Reitzels Forlag, han tænker at trykke 6000 Exemplarer, en lille Bog af mig: " Dryaden, et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867". Det Hele er kun fire smaa Ark. Mine Venner ansee det for eet af mine bedste Eventyr. En engelsk Oversættelse vil udkomme i London og New york, en fransk i Paris. Vil De, kjære Ven, have de danske Udhængs Ark og give den lille Bog ud i en god tydsk Oversættelse, da skal jeg strax, naar jeg hører fra Dem, sende Arkene. Aarsagen hvorfor jeg ikke henvender mig til Hr Wiedemann er den, at jeg ifjor ved Juletid sendte ham Arkene til de Eventyr og Historier som da udkom, men jeg hørte aldrig et Ord fra ham og Eventyrene ere ikke udkomne.

Vil De hilse Deres Frue, ligesom ogsaa Dr Helms. Glæd mig snart med en lille Skrivelse.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Kjøbenhavn den 19 Nov: 1868

Kjære Hr Consul Lorck!

Det er længe siden at jeg hørte fra Dem og De fra mig. IDag et Par Ord. Om 10 a 12 Dage udkommer paa Hr Reitzels Forlag, han tænker at trykke 6000 Exemplarer, en lille Bog af mig: "Dryaden, et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867". Det Hele er kun 4 smaa Ark. Mine Venner ansee det for eet af mine bedste Eventyr; en engelsk Oversættelse vil udkomme i London og Nev-York, ligesom ogsaa, antager jeg, en fransk i Paris. Vil De, kjære Ven, have de danske Udhængs Ark og og give den lille Bog ud i en god tydsk Oversættelse, da skal jeg / strax, naar jeg hører fra Dem, sende Arkene. Jeg har nok Lyst til at mine tydske Venner og Veninder læse dette Arbeide.

Aarsagen hvorfor jeg ikke henvender mig til Hr Wiedemann, er den, at jeg ifjor ved Juletid sendte ham Arkene til det Hefte Eventyr og Historier som da udkom her hjemme, men jeg hørte ikke et Ord fra ham og Eventyrene ere heller ikke udkomne. Jeg veed saaledes ikke om han lever, eller hvor han er. Vil De hilse Deres Frue, ligesom ogsaa Dr Helms. Glæd mig snart med et Par Ord.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 733-34)