Dato: 25. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 October 1868

Kjære Ven!

Forlang ikke af mig Manuskriptet til Gjennemlæsning i Helsingør! Kun jeg kan læse det. Mit syge Been tillader mig ikke at reise derned, men Hr Krohn behøver heller ikke at kjende og vide Mere til at give en Tegning for Omslaget, end at der behøves et Kastanietræ paa den forreste Side og paa den bageste et Stykke af Udstillingsbygningen og det store Fyrtaarn, som jeg viiste og forklarede Deres Hr Broder. Helst saae jeg at der slet intet Omslags Billede kom, der er Billeder nok i selve Eventyret; sæt den sædvanlige Dreng med Urtekosten som han staaer paa de andre gule Bind, han er kjendt og jeg troer velkommen. Anvend heller paa Papiret og Trykken end paa Omslaget.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 62-63)