Dato: 7. oktober 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 7 October 1868

Kjære Fru Koch !

Den hollandske Digter von Kneppelhout er her i Byen med sin Familie; jeg har nydt Velvillie i hans Huus; han har været hos Etatsraad Collins og der vilde de nu gjerne see ham en Dag i Ugen før han reiser, den eneste Dag det kan blive er Fredag og jeg maa nødvendigviis med og saaledes nødes til at give Afkald paa at komme til Dem og Deres Børn, kjære fru Koch, men næstkommende Fredag seer De mig jo med nævnte Ven­lighed.

Hils de Alle

hjerteligst H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus