Dato: 18. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Brossbøll (pseud. Carit Etlar)
Sprog: dansk.

Kjøbenh. den 18 August 1838

Høistærede!

Efter Deres Ønske har jeg gjennemlæst Novellen Smuglerens Søn. En stræng Kritik vil vist kunne udhæve en heel Deel, der burde være anderledes, men at gjøre dette, er ikke her min Sag, jeg vil kun holde mig til det Gode og til dette er der meget i den sidste Halvdeel. Taterlivet, Skildringerne fra Jyllands Vestkyst have noget friskt og levende. De viser os at have Hjerte og Øie for Naturen, og tager jeg nu Hensyn til Deres Alder, Deres Udvikling, da lader denne Novelle mig vente noget meget godt af Dem. Ingen af mine Arbeider, da jeg var saa gammel, som De, taale at sammenlignes med Smuglerens Søn. Lad Naturen og Livet omkring Dem faae Lov at indvirke mere paa Dem end Eugen Sue og Victor Hugo, saa vil De vist komme til at indtage en hæderlig Plads mellem vore gode Novellister. Tak for Deres venlige Tillid til mig, men sæt ingen stor Tro til min Mening, hverken for eller imod, jeg staaer selv mellem de yngre Forfattere. I Alt hvad jeg paa nogen Maade kan være Dem til Tjeneste, skal jeg med Fornøjelse vise Beredvillighed. God Lykke med Smuglerens Søn!

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter