Dato: 7. september 1868
Fra: Martin Henriques, Therese Henriques, f. Abrahamson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

München d 7 September 1868

Kjære Ven!

Jeg sender Dem min og min Hustrus inderlige Tak for Deres mageløs rare Brev, som vi modtoge her idag Morges, I Formiddags besøgte vi Kaulbach i hans Atelier og var han overmaade glad over den friske Hilsen, jeg bragte ham fra Dem. Han var venlig, artig og forekommende og saae vi alle hans Ting, der ere fortræffelige, navnlig et nyt Maleri, han malede paa Maria Stuarts Møde med Elisabeth. Han talte saa meget om Dem og spurgte om De ikke kom snart til München. Jeg vilde ønske at Bloch gjorde hans Bekjendtskab, det er en Mand for Bloch at kjende. Bloch og Kone træffe vi nok ikke. Idag besøgte vi ogsaa Schwanthaler i hans Atelier, han kjendte Dem ogsaa godt, ligesom alle Mennesker, man taler med / i München er i Sandhed storartet og værdt at besøge. Iaften skulle vi Theatret og see Aubers nyeste Opera "den lykkeligste Dag", troer jeg den hedder. I fald vi faae Tid hilse vi paa Fru Serre i Dresden, i hvert Tilfælde afleverer vi Deres Kort. Deres Vers til Sally var nydelige. Undskyld at mit Brev ikke er længere, men jeg har skrevet til min Broder og er noget træt. Vi glæde os til at gjensee vort Hjem, vore Børn og vore Venner, blandt hvilke De indtager den første Plads og sender jeg Dem hjemlige Hilsener fra min Hustru og Datter. Vil De hilse alle Bekjendte og Venner der spørge efter os, Prices og Høedt ikke at glemme. Her er det koldt og har det i den senere Tid regnet stærkt, saa at Rhinen og Rheuss ere gaaede over deres Bredder og foraarsaget megen Elendighed. Hotellerne her / forekomme En smaae mod Schweizer Hotellerne, navnlig er Beaurivage for mig det smukkeste og behageligste Opholdssted, man kan ønske. Jeg raader alle Folk at besøge vort skjønne Danmark og Mange sige, at de der, vende tilbage derfra ere henrykte over deres Ophold. Vi reise iovermorgen til Nürnberg, de 17 Timers Reise til Dresden er for anstrengende for min Hustru. I Dresden blive vi 2 Dage, i Berlin 2 Dage og i Hbg. 1 Dag saa gaaer det hjemad over Land, igjennen vort store og berømte Landsmands Fødested til det Sted, der dog er det bedste, man har, til Fædrelandet og Hjemmet. Og nu Farvel og endnu engang Tak fra Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques

tusinde Hilsener sendes Dem af

Deres rigtig hengivne

Therese Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 468-71)