Dato: 2. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den September 1868.

Kjære Fru Henriques!

Det er Deres Fødselsdag, Gud glæde og. velsigne Dem. Gid at det nye Livs Aar som ruller op maa give Dem Sundhed og Glæde! jeg var kommet ud til Dem idag om mit Been havde tilladt det, men jeg taaler ikke lang Kjørsel. Jeg tog fra Frijsenborg i Søndags, Benet forværredes paa Reisen, jeg maatte sende Afbud til Glorup, hvor man ventede mig, jeg reiste da i Mandags til Kjøbenhavn og havde det mindre Uheld at Locomotivet gik itu og vi maatte alle blive et Par Timer paa Landeveien. Jeg var fra Kl. 12 til 7 før jeg fra Korsøer kom i mit Hjem. Hils alle Børnene.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 184)