Dato: 27. august 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: William Melchior
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 27 Aug. 1868

Kjære William Goddag!

Gratulerer! Mange Godter i det nye Aar! Mit Brev flyver gjennem Luften til Dig, hen over det Land, hvor de gjøre Jydepotter til at koge Din Middagsmad i; det flyver over det salte Vand, hvor Fiskene voxe for at blive spiste af Dig; det flyver hen over Sjælland hvor Nødderne groe, som du skal knække, og hvor Æblerne groe, som du skal have ondt i Maven af. Noget Ondt maa vi Alle have, ellers spiste vi for mange Æbler. Mit Brev er nu altsaa hos Dig! God Dag! Gratulerer! Mange "Godter"!

Din Ven

H.C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad