Dato: 14. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 August 1838.

Det blev rigtignok en god Skølle jeg kom hjem i; Vandet strømmede fra Paraplyerne ned paa Vognsædet saa jeg sad i Vand hele Touren, men selv det ferske mærker jeg bekommer mig godt; efter et Ophold af 2 Dage her i Byen tog jeg igjen paa Landet hvorfra jeg først igaar vendte tilbage. Nu, da jeg er i Rolighed, griber jeg Pennen og kan takke Dem og Deres fortræffelige Kone for de milde, lykkelige Timer jeg tilbragte i det »vaade« Sorø. En tydsk Reisende bragte mig ved min Ankomst, et nydeligt Brev fra Chamisso tillige med dennes Oversættelse af Beranger, jeg hørte af Brevet og af den Fremmede hvor godt »Nur ein Geiger« blev optaget og i det hele taget hvor gunstigt stemt man var for mig i Tydskland, gid jeg nu kun maa kunne bevare og vedligeholde den gode Mening man har om mig. I Dag læser jeg i »Blätter für litterarische Unterhaltung« Deres Biographie, saa vidt jeg kan erindre, er den uddragen af det Manuskript De gav Marmier, men hvor har hans Oversættelse staaet? Jeg har forgjæves gjennembladdet Revue de Paris og des deux mondes. Paludan Møller afreiste igaar til Udlandet. 0ehlenschlæger har fuldendt en ny Tragedie Knud den Store. Igaar ved den sidste franske Forestilling blev Francisque og Mll: Edelin fremkaldte, jeg var der og morede mig godt. Det er alle de Nyheder jeg i Dag kan opvarte med. Veiret er elendigt; Regnen skyller ned; Efteraaret er kommen paa Thronen istedet for Sommeren; Beduinerne i Dyrehaven skal ogsaa hele vor varme Tid have gaaet i lodne Pelse. I Nyhavn udenfor mine Vinduer er der en evig Lossen med Brænde, Folk kjøber Varme til den forestaaende Vinter, Alt hvad man seer og føler er »der kommer, der kommer en koldere Tid!« - Naar De ved Leilighed, f Ex med Hauch, sender mig der Verschwender vil De da lægge Pignellis romerske Folkescener, som jeg har glemt hos Dem, med i Pakken. - Hils Frøken Grüner, at den første Dame jeg kjendte og som Dagvognen mødte da vi rullede ind i Kjøbenhavn, var »Moster«. Gud bevar' os, hvor der nu efter denne sidste Regn maa være vaadt om Sorø, jeg tænker mig dem Alle gaae med Stylter og om Aftenen alle Træerne lyse som Ild, thi de ere vist gaaet over i Bedærvelse. Glæd mig snart med et lille Epistel og vær ærligt takket for Alt det Solskin De kaster i min Sjæl; Deres Søster og Deres Kone maa De smukt og hjerteligt sige god Dag, fra

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Hils Hauchs!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn den 14 August 1838.

Det blev rigtignok en god Skølle jeg kom hjem i; Vandet strømmede fra Paraplyerne ned paa Vognsædet saa jeg sad i Vand hele Touren, men selv det ferske mærker jeg bekommer mig godt; efter et Ophold af 2 Dage her i Byen tog jeg igjen paa Landet hvorfra jeg først igaar vendte tilbage. [overstr: og derfor] nu, da jeg er i Rolighed, griber jeg Pennen og kan takke Dem og Deres fortræffelige Kone for de milde, lykkelige Timer jeg tilbragte i det "vaade" Sorø. En tydsk Reisende bragte mig ved min Ankomst, et nydeligt Brev fra Chamisso tillige med dennes Oversættelse af Beranger, jeg hørte af Brevet og af den Fremmede hvor godt "Nur ein Geiger" blev optaget og i det hele taget hvor gunstigt stemt man var for mig i Tydskland, gid jeg nu kun maa kunne bevare og vedligeholde den gode Mening man har om mig. I Dag læser jeg i "Blätter für litterarische Unterhaltung" Deres Biographie, saa vidt jeg kan erindre, er den uddragen af det Manuskript De gav Marmier, men hvor har hans Oversættelse / staaet? Jeg har forgjæves gjennembladdret Revue de Paris og des deux mondes. Paludan Møller afreiste igaar til Udlandet. Øehlenschlæger har fuldendt en ny Tragedie Knud den Store. Igaar ved den sidste franske Forestilling blev Francisque og Mll: Edelin fremkaldte, jeg var der og morede mig godt. Det er alle de Nyheder jeg i Dag kan opvarte med. Veiret er elendigt; Regnen skyller ned; Efteraaret er kommen paa Thronen istedet for Sommeren; Beduinerne i Dyrehaven skal ogsaa hele vor varme Tid have gaaet i lodne Pelse. I Nyhavn udenfor mine Vinduer er der en evig Lossen med Brænde, Folk kjøber Varme til den forestaaende Vinter, Alt hvad man seer og føler er "der kommer, der kommer en koldere Tid!" - Naar De ved Leilighed, f Ex med Hauch, sender mig Der Verschwender vil De da lægge Pignellis romerske Folkescener, som jeg har glemt hos Dem, med i Pakken. - Hils Frøken Grüner, at den første Dame jeg kjendte og som Dagvognen mødte da vi rullede ind i Kjøbenhavn, var "Moster"«. Gud bevar'os, hvor der nu efter denne sidste Regn maa være vaadt om Sorø, jeg tænker mig dem Alle gaae med / Stylter og om Aftenen alle Træerne lyse som Ild, thi de ere vist gaaet over i Bedærvelse. Glæd mig snart med et lille Epistel og vær ærligt takket for Alt det Solskin De kaster i min Sjæl; Deres Søster og Deres Kone maa De smukt og hjerteligt sige god Dag, fra

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Hils Hauchs! /

[Udskr:]

ST

Hr Professor B. S. Ingemann

i Sorø

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 152-55)