Dato: 7. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 7 Juli 1868.

Kjære Ven! Tak for de venlige Ord De igaar sendte mig, jeg glæder mig nu til at see Dem, maaskee imorgen; bliver det Tilfældet, da kan jeg sige Dem fra Fru Melchior at De er meget velkommen til Middagsbordet, (om De vil tage til takke, thi her ere slet ingen Fremmede.) De vil kunde gjøre Reisen herud ved at være i Byen hos Hr Melchior noget før Klokken 5; indtræffer De ikke til Rolighed 5 ½ da vide vi at De ikke kommer. Fra den Hr Clausen, hvis Digt til mig stod i "Figaro" har jeg i Dag faaet et nydeligt Brev, ogsaa fra Amerika, ligesom fra Paris har jeg med Posten idag smigrende, behagelige Efterretninger; med Benet er det langt bedre end tidligere, vel er Vunden endnu aaben, men den brænder ikke meget og Dr Melchior som idag saae paa Benet trøster mig med at om nogle Dage er det ganske helet, men tænk, kjære Ven, netop idag er det fire Uger siden jeg fik Stødet. Med stor Interesse har jeg i Dag læst det hele Stykke, i Figaro, om Bjørnstjerne-Bjørnson og den nye norske Literatur. Hils Edgar Collin, Hansen og de Flere jeg regner mellem deeltagende Venner.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Kommer De ikke imorgen saa kommer De vel paa Torsdag, men lad mig da vide Tiden. Jeg længes efter at see Deres aabne, freidige Ansigt og tale med Dem.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

"Rolighed" den 7 Juli 1868.

Kjære Ven! Tak for de venlige Ord De igaar sendte mig, jeg glæder mig nu til at see Dem, maaskee imorgen; bliver det Tilfældet, da kan jeg sige Dem fra Fru Melchior at De er meget velkommen til Middagsbordet, (om De vil tage til takke, thi her ere slet ingen Fremmede.) De vil kunde gjøre Reisen herud ved at være i Byen / hos Hr Melchior noget før Klokken 5; indtræffer De ikke til Rolighed 5 ½ da vide vi at De ikke kommer. Fra den Hr Clausen, hvis Digt til mig stod i "Figaro" har jeg i Dag faaet et nydeligt Brev, ogsaa fra Amerika, ligesom fra Paris har jeg med Posten idag smigrende, behagelige Efterretninger; med Benet er det langt bedre end tidligere, vel er Vunden endnu aaben, men den brænder ikke meget og Dr Melchior som idag saae paa Benet trøster mig med at om nogle Dage er det ganske helet, /men tænk, kjære Ven, netop idag er det fire Uger siden jeg fik Stødet. Med stor Interesse har jeg i Dag læst det hele Stykke, i Figaro, om Bjørnstjerne-Bjørnson og den nye norske Literatur. Hils Edgar Collin, Hansen og de Flere jeg regner mellem deeltagende Venner.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Kommer De ikke imorgen saa kommer De vel paa Torsdag, men lad mig da vide Tiden. Jeg længes efter at see Deres aabne, freidige Ansigt og tale med Dem.

Tekst fra: Solveig Brunholm