Dato: 6. juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet den 6 Juli 1868.

Kjære Ven!

Er De i Byen, da veed jeg at De er saa elskværdig snart at glæde mig med et Besøg. Jeg boer hos Grosserer Melchiors paa "Rolighed", hvor jeg kom iforgaars Aftes. Endnu har jeg et aabent Saar paa Benet og imorgen er det dog fire Uger siden jeg stødte mig. Hele fjorten Dage har jeg i Altona maattet sidde i en Stol og dagligt været besøgt af Lægen. Imidlertid haaber jeg, at om ikke mange Dage maa Benet heles, men før den Tid, dersom De er i Kjøbenhavn, seer jeg Dem jo nok, De veed ogsaa at De er saa velkommen hos Familien Melchiors. Tak for Brevene De sendte mig!

Deres oprigtlge Ven

H.C.Andersen.

Til Hr Redacteur R.Watt.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

"Rolighed" ved Kalkbrænderiet den 6 Juli 1868.

Kjære Ven!

Er De i Byen, da veed jeg at De er saa elskværdig snart at glæde mig med et Besøg. Jeg boer hos Grosserer Melchiors paa "Rolighed", hvor jeg kom iforgaars Aftes. Endnu har jeg et aabent Saar paa Benet og imorgen er det dog fire Uger siden jeg stødte mig. Hele fjorten Dage har jeg i Altona maattet sidde i en Stol og dagligt været besøgt af Lægen. Imidlertid haaber jeg, at om ikke mange Dage / maa Benet heles, men før den Tid, dersom De er i Kjøbenhavn, seer jeg Dem jo nok, De veed ogsaa at De er saa velkommen hos Familien Melchiors. Tak for Brevene De sendte mig!

Deres oprigtlge Ven

H.C.Andersen.

Til Hr Redacteur R.Watt.

[Udskrift:]

Til Hr Robert Watt

Udgiver af "Figaro"

Nørrevold No 50 i Stuen

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 100-02)