Dato: 25. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Altona den 25 Juni 1868

eKjære Ven!

Igaar Eftermiddags modtog jeg "Figaro", som De havde sendt mig; hjertelig Tak! jeg blev glad ved igjen at faae et nyt Beviis paa at jeg saa venlig er i Deres Tanke, jeg er glad ved at see hvor trofast De er, og at jeg tilvisse har en Ven i Dem. Det norske Digt fornøiede mig, Afhandlingen om Bjørnsons nyeste Bog intereserede mig særligt. I Odense Bispegaard ligge flere Breve til mig skriver Biskop Engelstoft og tilføier at eet af disse er fra Dem, jeg har imidlertid ikke ladet ham tilsende mig Brevene, da jeg hver Dag ventede, i overmorgen kommer jeg afsted; endnu igaar var det mit Haab, at jeg i Dag, ud paa Eftermiddagen, skulde naae Odense og da efter et Ophold af nogle Dage være i Kjøbenhavn, men da Lægen igaar morges forbandt mit syge Been, sagde han at jeg endnu i Dag ikke turde reise, jeg spurgte da om naar det kunde skee og han svarede, "Dagen forud skal jeg sige, imorgen kan De reise!" det klang kun lidt trøsteligt og uagtet han siger det gaaer godt fremad, har jeg dog Angest, især naar det jager i Benet og Saaret brænder. I Dag er det den 16de Dag siden jeg stødte mig og endnu i Nat vaagnede jeg flere Gange og følte Smerte. Jeg har imidlertid alle de Beqvemmeligheder der kan ønskes, jeg faaer jevnlig Besøg, har Blomster og Bøger; i Mandags var her en Musik Aften i Huset, der blev fortræffeligt spillet en Octet af Niels Gade; jeg som Patient med opstillet Been hørte til. Igaar fik jeg Besøg af Enken Fru Donner, hun var saa god at tilbyde mig at boe hos sig til jeg blev rask, hun har, hører jeg, et Huus som et Slot, med deilige Vægge-Malerier af Kaulbach; jeg tog naturligviis ikke mod det venlige Tilbud, da jeg allerede er i et godt Hjem hos høistelskværdige Mennesker der i allerhøieste Grad tage sig af mig. Men nu vilde jeg dog gjerne afsted og hver Dag siger jeg "overmorgen!" De fleste af mine Venner i Kjøbenhavn vide vel mit Uheld og at jeg ligger her; man har sagt mig at det stod i en Avis, men om det er i en dansk eller tydsk veed jeg ikke. De var vel hos Melchiors paa Fødselsdagen i Tirsdags? jeg veed man ventede en stor Deel Venner. Bloch lever vel paradisisk glad hos sin unge, smukke Kone? Hvorledes staaer det til ude hos Henriques? Længe hørte jeg ikke fra dem. Dog hvad nytte alle disse Spørgsmaal, jeg faaer dem ikke besvarede, tør ikke her vente Brev fra Dem og godt var det heller ikke om det drog saa længe ud med Opholdet her at jeg fik Breve. Jeg føler mig slet ikke oplagt til at bestille Noget, det vil sige skrive, levere nogen Digtning; jeg læser lidt og falder saa hen i Tanker over det syge Been, det var da ogsaa et fortvivlet Stød det fik! - Hils vor elskværdige Poet Hansen, Professor Høedt og særligt Billes naar De seer dem. Hvorledes tumler De selv om i det smukke Sommer-Veir? Tænker De paa at flyve ud, besøge Jydernes Land, naar? Hvor? Edgar Collin bringer De jo min Hilsen; fortæl ham min "Elende", den er endnu ikke til Ende.

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Kj ære Ven!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Altona den 25 Juni 1868

eKjære Ven!

Igaar Eftermiddags modtog jeg "Figaro", som De havde sendt mig; hjertelig Tak! jeg blev glad ved igjen at faae et nyt Beviis paa at jeg saa venlig er i Deres Tanke, jeg er glad ved at see hvor trofast De er, og at jeg tilvisse har en Ven i Dem. Det norske Digt fornøiede mig, Afhandlingen om Bjørnsons nyeste Bog intereserede mig særligt. I Odense Bispegaard ligge flere Breve til mig skriver Biskop Engelstoft og tilføier at eet af disse er fra Dem, jeg har imidlertid ikke ladet ham tilsende mig Brevene, da jeg hver Dag ventede, i overmorgen kommer jeg afsted; endnu igaar var det mit Haab, at jeg i Dag, ud paa Eftermiddagen, skulde naae Odense og da efter et Ophold af nogle Dage være i Kjøbenhavn, men / da Lægen igaar morges forbandt mit syge Been, sagde han at jeg endnu i Dag ikke turde reise, jeg spurgte da om naar det kunde skee og han svarede, "Dagen forud skal jeg sige, imorgen kan De reise!" det klang kun lidt trøsteligt og uagtet han siger det gaaer godt fremad, har jeg dog Angest, især naar det jager i Benet og Saaret brænder. I Dag er det den 16de Dag siden jeg stødte mig og endnu i Nat vaagnede jeg flere Gange og følte Smerte. Jeg har imidlertid alle de Beqvemmeligheder der kan ønskes, jeg faaer jevnlig Besøg, har Blomster og Bøger; i Mandags var her en Musik Aften i Huset, der blev fortræffeligt spillet en Octet af Niels Gade; jeg som Patient med opstillet Been [overstr: og] hørte til. Igaar fik jeg Besøg af Enken Fru Donner, hun var saa god at tilbyde / mig at boe hos sig til jeg blev rask, hun har, hører jeg, et Huus som et Slot, med deilige Vægge-Malerier af Kaulbach; jeg tog naturligviis ikke mod det venlige Tilbud, da jeg allerede er i et godt Hjem hos høistelskværdige Mennesker der i allerhøieste Grad tage sig af mig. Men nu vilde jeg dog gjerne afsted og hver Dag siger jeg "overmorgen!" De fleste af mine Venner i Kjøbenhavn vide vel mit Uheld og at jeg ligger her; man har sagt mig at det stod i en Avis, men om det er i en dansk eller tydsk veed jeg ikke. De var vel hos Melchiors paa Fødselsdagen i Tirsdags? jeg veed man ventede en stor Deel Venner. Bloch lever vel paradisisk glad hos sin unge, smukke Kone? Hvorledes staaer det til ude hos Henriques? Længe hørte jeg ikke fra dem. Dog hvad nytte alle disse Spørgsmaal, / jeg faaer dem ikke besvarede, tør ikke her vente Brev fra Dem og godt var det heller ikke om det drog saa længe ud med Opholdet her at jeg fik Breve. Jeg føler mig slet ikke oplagt til at bestille Noget, det vil sige skrive, levere nogen Digtning; jeg læser lidt og falder saa hen i Tanker over det syge Been, det var da ogsaa et fortvivlet Stød det fik! - Hils vor elskværdige Poet Hansen, Professor Høedt og særligt Billes naar De seer dem. Hvorledes tumler De selv om i det smukke Sommer-Veir? Tænker De paa at flyve ud, besøge Jydernes Land, naar? Hvor? Edgar Collin bringer De jo min Hilsen; fortæl ham min "Elende", den er endnu ikke til Ende.

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Kj ære Ven!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 96-99)