Dato: 20. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Jules Jürgensen
Sprog: dansk.

Altona den 20 Juni 1868

Kjære Ven!

Tak for de to Breve Du forundte mig i Bern; Veiret forandrede sig der til Kulde og Regn, jeg forlod derfor det smukke Bjergland og gik over Basel til Baden-Baden, her skinnede Solen, Lindetræ­erne blomstrede, men Badelivet var endnu ikke ret begyndt. Hjem vilde jeg nu og da jeg aldrig har været i Ems, hvor jeg hørte var mange Danske, Stedet desuden ikke laae langt fra den lige Vei til Kjøbenhavn tog jeg her hen for at blive to Dage, men Aftenen før Afreisen havde jeg et Uheld der viser værre Følger end Faldet paa Banegaarden ved Neuchate.

Jeg vilde om Aftenen gaae til mit Værelse, Gangen var endnu ikke oplyst, man har der stillet en stor Reisekuffert, jeg seer den ikke, gaaer rask til og støder et stort Hul paa Skinnebenet, Lægen forordnede Iisvand og med sligt Omslag laae jeg i to Dage, den fjerde Dag fik jeg Lov at reise, men det var piinligt og Veien lang over Køln og Hanover til Hamborg. Her blev jeg i Hotel de l'Europa, men snart kom en velhavende Familie, som boer rigt og hyggeligt har Have ned til Elben, de indbød mig paa det hjerteligste at boe hos sig, jeg tog derimod, Lægen besøger mig hver Morgen, det gaaer godt frem siger han, men jeg føler hvor Saaret brænder og er endnu ikke rolig. I næste Uge haaber jeg dog at naae Odense og efter et stille Ophold der, vil jeg til Kjøbenhavn. Det er min Reisehistorie, som ikke slutter saa fornøielig som de begyndte, men det bliver vel bedre. Hils Din Datter og lille Anna! hils mine schweizer Venner og Veninder. Glæd mig med et Brev i Kjøben­havn. Alt er vel godt i Locle? Familierne der lever i Huuslivets og Sommerlivets Solskin. Endnu engang: Tak for Dagene hos Dig!

Din hengivne Ven

H.C.Andersen.

Til

Hr Jules Jürgensen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus