Dato: 2. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Jules Jürgensen
Sprog: dansk.

Ouchy, Beau Rivage 2 Juni 1868.

Kjære Ven!

Allerede her begynder jeg mit Brev til Dig, jeg har Trang til med Tankerne at flyve til dit stille hyggelige Hjem og see dit milde Ansigt. Tak for Opholdet der, al den Velvillie Du viiste mig, jeg havde, som i Locle saa ganske den delige Fornemmelse at være vel­kommen ogsaa din Datter Fru L'Hardy maa jeg takke for hendes ven­lige Sind mod mig, deiligt var det at jeg fik din Alfred at see og tale med, samt kjende hans unge Hustru. - Reisen over Søen fra Geneve til Ouchy gik i den bestemte Tid, som dog forekom mig lang, det blæste næsten for kjøligt og saa var Søen i en mærkværdig stærk Bevægelse, den havde store Bølger og en høi Brænding mod Kysterne. I Hotellet kunde jeg hverken med milde eller gnavne Ord faae Værelse forud til Søen, men maatte nøies med et i den Fløi, som vender ud mod Geneve og det heelt oppe i tredie Etage; og dog synes jeg ikke her er saa overfyldt med Fremmede. Haven er imidlertid deilig skyggefuld og har en styrken de Kjøling, jeg følte mig saa vel derved iaftes at jeg spadserede nede ved Vandet til Klokken var 10 og sov deiligt Natten derpaa. Imorgen, om Gud vil, er jeg i Bern og haaber der at finde et Par Ord fra Dig, som siger mig hvor Jules og hans Familie er, om jeg maaskee kan møde dem, fin­der jeg ikke Brev, da vil der ikke kunde nytte at Du skriver her til senere, thi jeg er da"over alle Bjerge", som man siger, jeg søger ingen Brev før i Hotel de l'Europe i Hamborg, og det er ved Indgangen til Hjemmet, efter gammel Talebrug. Varmen er forøvrigt i Dag voldsom, jeg tænker Du vandrer om i din Stue i bar Skjorte, jeg er nær derved her i det mere luftige Ouchy.

Bern den 3 Juni 1868

For en Times Tid kom jeg her til; ved Middagstid forlod jeg Ouchy; det har skyllet ned, saa stærk var Regnen, jeg begyndte at faae det saa koldt at jeg maatte have min tykke Vinterfrakke frem. I Vognen var ikke saa behageligt, der var en lille Unge som fik _ ondt i Maven,vi fik en Duft og det ikke af Roser, siden blev den Smaa sat paa en Potte hvor hun befandt sig bedre, end jeg i det mindste. Jeg har faaet Værelser i Stue-Etagen i Hotel Belvue som Du ifjor anbefalede, jeg har Haven lige ud for, men Bjergene ere aldeles tilslørede, maaskee de imorgen ere saa høflige at vise sig, jeg bliver hele den Dag. Hils lille Anne, hils Præsten og hans Frue, alle Kjære!

Hjerteligst

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Tørret Ahornblad

Ouchy 2. Juni 1868

Tekst fra: Solveig Brunholm (mikrofilm 93, 229)