Dato: 21. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Jules Jürgensen
Sprog: dansk.

Neuchatel 21 Mai 1868. H.C. Andersen.

Kjære Ven!

Det var mig en stor Glæde i Paris at modtage Dit Brev, jeg fik strax megen Lyst til at samles med Dig og det i dit nye Huus ved Geneve. Jeg tænker mig det ligger smukt, og jeg seer maaskee der din Datter og Datterdatter. I Tirsdags forlod jeg Paris og naaede Dijon Klokken 5t om Eftermiddagen, men hvilken Varme, som i Spa­nien og Portugal. Jeg blev i Hotel de Jura og først igaar morges besøgte jeg en Ven jeg har der Hr Druet conseiller de prefecture, men jeg kom til ham aldeles afkræftet af Solvarmen og maatte faae en Vogn for at naae hjem igjen. Imidlertid gik jeg med Eftermid­dags Toget, i Lyn og Torden og dog saa varmt og med forfærdelige lange Ophold, saa at jeg kjørte fra Klokken 2 til 10 og 40 Minut­ter. Det var storartet at see ned i Dybderne fra Jura-Høiderne, Lysene blinkede dernede og engang blev jeg ganske svimdel og fik Tanken, man veed aldrig hvad der kan skee i næste Minut, var ganske glad da jeg kom paa Banegaarden i Neuchatel, jeg steeg ud,søg­te Omnibussen til Hotel Bellevu og da min Haandsager var lagt ind skyndte jeg mig ud til min Kuffert og seer da ikke at der er et Trin at gjøre opad, dette støder jeg imod og falder i min hele Længde, faldt tungt, thi jeg var ?aa træt og slaaer Hul paa Albuen og paa begge Knæ, det sveed. Jeg har iaftes og i Dag:forholdt mig rolig og stadigt badet de ømme Steder, saa at de see nu ret vel ud og jeg haaber der ingen Følger kommer og at jeg i denne Hen­seende ogsaa vil have det ypperligt ved at være nogle Dage i Ro hos Dig. Jeg er Vorherre uendelig taknemmelig at jeg ikke brak en Arm eller Been, eller slog mit Hoved det kunde let være skeet.

Der gaaer nok et Train om Morgenen Kl 9 og nogle Minutter med det vil jeg, om Gud vil, komme til Genf paa Løverdag, du vil vide Tiden naar det indtræffer, vær saa elskværdig at lade Nogen tage mod mig paa Banegaarden, saa veed jeg sikkert at Du er hjemme og finder sikrest til Huset. Dig og dine Børn de hjerteligste Hilse­ner.

din trofast hengivne

H.C.Andersen.

Til Hr Jules Jurgensen.

Ridder af D &

Tekst fra: H.C. Andersens Hus