Dato: 12. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Edward Wolff
Sprog: dansk.

Paris 12 Mai 1868

Kjære Hr Wolff

De ønsker at jeg paa Mandag læser for Landsmændene og vore hjemlige Naboer, men maa det være udsat til jeg lidt senere selv kan bestemme; jeg er ellers med Hensyn til Udflugter og Reiseplan mod Syd bundet ved mit givne Løfte til Mandag. Lad derfor indtil videre Opslaget være borte; viis mig det Venskab. Vi tale vel snart med hinanden, dette par Ord lægger jeg i Deres Hjem dersom De ikke er der ved mit Besøg.

Venskabeligst

H.C. Andersen

Til Bankier Edvard Wolff, Paris.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)