Dato: 2. august 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Velædle

Madam M. Hanck, født Iversen.

i

Odense

Overgade. frit.

Sorø den 2 August 1838.

Min varmeste Tak for de hyggelige Dage De og Deres forundte mig; havde jeg ikke denne "Eideckse" [: firbene-] Natur, saa sad jeg endnu hos Dem; det gjør saa godt at see venlige Ansigter og vide at disse ere Speilbilleder af Hjertet. Saa mange Smaatræk, der ikke undgik mig, lige fra Blomsterne paa mit Bord til de fineste Yttringer rørte mig dybt, inderlig Tak derfor. Veiret over Beltet var ret godt; i Korsør blev jeg indbudet til The hos Kommandanten, men Postillonen blæste og jeg maatte lade Theen i Stikken; imidlertid overnattede jeg dog ikke i Slagelse, Lieutenant Dreier og den unge Castonier havde Kongereise og tilbøde mig Plads med til Sorøe eftersom jeg ikke var fornøiet med Natleiet i Slagelse, men jeg kom rigtignok fra Dynen i Halmen. Dreier kjørte mig til Værtshuusposten i Sorø, da Klokken var 12 og jeg ei gad gjøre Ingemanns U­leilighed, han reiste derpaa videre og jeg fik Pigen ringet op, men hele Huset var besat, sagde hun, alle Værelser, alle Senge, alle Senge, jeg maatte da nøies med / at sidde paa en Stol hele Natten i den ækle Krostue, hvor Bordet stod fuldt af Øl og Punche=Slatte, selv nedbrændte Tællelys og Levninger af Røgtobak; ikke et Tæppe, ei engang en Hovedpude kunde skaffes tilveie, det var en kold, uhyggelig Nat oven paa en 10 Miils Reise. Dagen efter sov jeg ogsaa ganske artigt derfor. Før Mandag er jeg ikke i Kjøbenhavn da Ingemanns ikke vil nøies med en Besøgelse paa een Dag, (den første Dag, sov jeg jo, som sagt). Sorø forekommer mig som en vaad Kirkegaard, Lindetræerne dufte afskyeligt stærkt og Flommen uddunster lutter Liiglagen, hu! her er uhyggeligt, som hiin Nat i Krostuen, snart er jeg i Kjøbenhavn, rimeligviis for at længes efter Landet, min eneste Trøst bliver - Vandet. Siig til Frøken Louise von Schleppegrell og andre Venner, som jeg ei fik sagt lev vel til, at jeg ret er veemodig derover; et andet Aar skal jeg bedre tee mig! Her følger et lille flyvende Blad med til Deres Jette, vil De presentere det for hende. Hils Deres gode Mand og alle Døttrene, Eline ei at forglemme. Deres Søster skal jeg med

det første skrive til.

Deres inderlig hengivne

Tekst fra: Solveig Brunholm