Dato: 23. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Odense d. 23. Apr. 1868.

Kjære Fru Melchior. Det var mig en glad Overraskelse ved min Afreise i den tidlige Morgen at see Dem, Frøken Louise og Deres Mand paa Jernbanen for at sige mig lev vel, og dog, efter al den mageløse Godhed De har viist mig, kunde det ikke overraske! hvorledes skal jeg takke for dette vedvarende velsignede Sindelag? Solen skinnede, Veiret var saa smukt, men snart blæste det op og Overfarten var noget gyngende, men halvanden Time holder jeg godt Søen ud. Kl 12 1/2 var jeg i Odense, hvor flere Venner og Veninder modtog mig og Professor Henrichsen førte mig hjem til sit Huus; om Middag og Aften var her Selskab, igaar var jeg til lignende hos Politimesteren, Etatsraad Koch; mit første Foredrag blev holdt i Eftermiddag fra Kl 5 til 6, der var propfuldt; Salen antager man rummer 200 Mennesker, der var solgt 250 Billetter, de fleste vare Damer. Jeg læste "Noget", "Sneemanden", "Sommerfuglen", "Den lykkelige Familie" og "Det er ganske vist". Jeg troer man var meget glad, en deilig Bouquet fik jeg af Borgemesterens Frue, imorgen læser jeg igjen fra fem til sex og er da indbudt i Theatret, hvor Orlamundts Selskab opfører: Den nye Barselstue, han har tilbudt mig en heel Loge. Hvad der ved min Oplæsning fornøiede mig at høre var, at der var kommet to Bønder, som paa deres Fod havde gaaet halvtredie Miil for at høre mig og nu skulde gaa hjem igjen 2 1/2 Miil, jeg sendte dem hver mit Vesitkort, da jeg ikke fik talt med dem; idag kun dette lille Brev, da jeg er træt efter Oplæsningen og vi have Selskab om en Timestid.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

E.S. Min Adresse i Amsterdam er: George Brandt, Heergracht bij Wolsen street 198.

Tekst fra: Niels Oxenvad