Dato: 9. april 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9de April 1868

Kjære hr Biskop Engelstoft!

Hjertelig Tak fordi De saasnart glædede mig med Brev. Det er altsaa min Bestemmelse, om Gud vil, at jeg kommer til Odense Tirsdag den 21de Apil, med Morgentoget fra Kjøbenhavn, og bliver, om De og Deres Frue vil have mig, til Løverdag eller Søndag, naar igjen Morgentoget kommer, at jeg med det kan flyve videre syd paa.

Oplæsningen bliver altsaa Torsdag den 23 og Fredag den 24de ved Dagslys, vil vare en Time og modtages med Velvillie. Jeg maa tilstaa at ligesaa meget som jeg føler en Hjertebanken, glæder jeg mig dog dertil. igaar aftes havde jeg den Ære og Glæde at læse i den konegelige Familie. Der var saa hyggeligt og velsignet; Kongen og Dronningen, som altid, saa hjertensgode og elskværdige; for ikke længe siden læste jeg i Studenterforeningen, hvor jeg ogsaa, som altid mødte stor Deeltagelse og har saaledes fornummet at mn stemme igjen lyder tydelig og klar, ma jeg nu ikke, i det omskiftelige Veir, blive forkjølet eller belemres med Tandpine, som jeg prøvede den paa mit lykkeligste Besøg i Odense. De er jo saa elskværdig at underrette hr Gredsted om mit Komme. Fra Odense flyver jeg lidt til Holland, hvor jeg ventes i Besøg hos een af mine Venner i Amsterdam. Jeg flyver saaledes ind i den varme Sommer og Reiselivet ivl igjen forynge mig, saa at jeg ikke for slemt skal føle Tryk af 63 Aar.

Hils paa det hjerteligste Deres fortræffelige Frue og hele Børnekredsen, Vennerne rundt om i Byen ikke at glemme!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus