Dato: 22. marts 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Christensen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Marts 1868

Modtag min varmeste Tak for Deres hjertelige Brev, det var mig en stor Glæde at læse det, at fornemme en saa sund og levende Iagttagelse fra Bondens Gaard; bring min Hilsen til hver af mine Venner derude og gjem selv vedlagte Post-Kort til en Erindring om den Glæde De med Deres Skrivelse har forundt mig. Mødes vi engang, da vil De kjende mig, og sige mig det, jeg kan da mundtligt udtale min Tak.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr. Jens Christensen i Tingerup

Tekst fra: Roskilde Museum