Dato: 21. januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Rasmussen
Sprog: dansk.

Brev fra H. C. Andersen til Sophie Rasmussen den 21.1.1868. 2 blade:

Kjøbenhavn den 21 Januar 1868. Kjære Sophie! De er tilvisse underlig bedrøvet! Jeg veed Deres Kjærlighed til Fru Ingemann, jeg veed hvorledes Deres Tanke gik op i Omhu og Troskab til de to velsignede Gamle i hvis Hjem De tilsidst blev som en kjær Slægtning. Jeg veed fra Ingemann hvorledes De bragte dem Juletræ, pyntede med Blomster som De selv skulle havde opelsket; jeg saae hvorledes de pleiede og hyggede om Huusmoderen da hun sad alene. De har en glad Bevidsthed i Deres Kjærlighed og tilvisse nu et stort Savn. Gud styrke og glæde Dem. Alt dette vilde jeg have sagt Dem var jeg paa Begrav-[/]elses Dagen der ude i Sorø; jeg er der alene med Tanken,. thi jeg føler mig ikke rask nok til Reisen og Opholdet i den kolde Kirke. Lad mig dog en Gang vide hvorledes og hvor De lever. Naar jeg senere skriver noget om Ingemann og hans Hustru, skal jeg sende dem det. Med sand Høiagtelse

H. C. Andersen

Til Fru Ingemanns tro og hengivne Pleierinde Sophie Rasmussen.

[på forsiden:] Til Sophie Rasmussen i afdøde Fru Ingemanns Huus i Sorø.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus