Dato: 5. januar 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

København, d. 5. januar 1868.

[. . .] Jeg takker Dem meget for hvor varmt og smukt De der har givet et Par Blade af mit Livshistorie; derimod giver det Brev De meddeler fra »en Ven og Landsmand« et vistnok forfeilet Billed af mig, den kjære Landsmand, som forresten mener mig det meget godt har neppe kjendt mig, ja endogsaa ikke ret seet paa mig, og det vilde aldrig falde noget dansk Barn ind paa Gaden at trække mig i Kjoleskjødeme og saaledes anfalde mig; de Smaa hilse mildt og venligt, nikke ud fra et Vindue, eller Forældrene fører dem paa Gaden hen til mig og fortælle mig Eet og Andet hvor kjær den lille har mig eller rettere »Andersens Eventyr«. Da jeg var Barn kaldte mine Forældre mig Hans Christian, siden den Tid har jeg aldrig hørt det nævne uden af Amerikanere og Engelændere, naar de nævnede det i Forbindelse med Navnet Andersen. Hele Tiltalen af »Hans«, som flere Gange gjentages klinger komisk og de som her hjemme læse det maa smile, da det aldrig er brugt eller bruges her. [. . .]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost