Dato: 3?. december 1867
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

598. Fra E. Collin.


Opgjørelse for H. C. Andersen for Aaret 1867.
Indtægt.
Beholdning i Sparekassen fra 18662006 R. 87
Gage i hele Aaret 1000 -
Renter af Creditbeviser 250
Renter af Indskrivningsbevis 80
Renter fra mig 100
Renter fra Stampe 50
De har leveret mig 14 Jan 350
De har leveret mig 2 Febr. 200 550
Renterne i Sparekassen for endeel Aar
ere nu tilskrevne med 1110 - 87
Indtægt 5147 R. 78 ß
Udgift
De har modtaget500 R
8 April214 - 81
4 Maii. Vexel450 -
30 August150 - 1314 R 81 ß
Udlæg af Jacob Lund o.fl. for Porto 1 - 87 -
Til Ilia Fibigers Børn 5 -
Til Jørgensen fra Andersen20 R
- - - Bille 20 -
- - - Moltke50 -
- - - Gr. Frijs20 -
- - - Gr. Holstein20 - 130 -
Skatter i hele Aaret 45 - 13 -
1496 R 85 ß
Naar fra Indtægten5147 R 78 ß
drages Udgiften 1496 - 85 -
er Deres Beholdning 3650 R 89 ß
Decbr. 1867 s.e.& o. E. Collin
De eier Altsaa nu: i Creditbeviser 5000 R
i Kongl. Obligationer 2000 -
hos mig 2500 -
hos Stampe 1000 -
i Sparekassen 3650 - 89 ß
foruden mit Venskab nu og fremdeles 14.150 R 89 ß
Summa

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost