Dato: 25. december 1867
Fra: Chr. Christoph Holstein, Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg, 1 Juledag 1867.

Ja glædelig Juul og mange skjønne Jubeldage ønskes Dem kjære Etatsraad af Alle Deres Venner paa Holsteinborg! tro mig at vi stedse følge Dem og Deres Færd med oprigtig og hjerteligste Deeltagelse. – Vi tilbragte en rigtig yndig Aften igaar, og jeg havde den usigelige Glæde at see Alle glade. Ja Alle! rigtignok havde vi desværre ingen kjære Gjæstevenner iaar, men vi ere jo dog Mange i det store Huus. – Jeg har siden lang Tid vilde skrive til Dem Kjære! og burde ogsaa have takket for de deilige Bøger162 hvormed De har beriget og glædet Børnene her saameget. Jeg skrev og forklarede Fru Scavenius, hvad der egentlig i den senere Tid har sadt mig saameget tilbage i min Correspondance, hun vil nok ogsaa sige Dem det, og ikke sandt De vil ikke mindre skjenke mig Deres Overbærenhed og dog altid holde lidt af mig! – og af alle gamle og unge Venner paa Holsteinborg! – I Christian Christoffs i den tidlige Morgenstund selvskrevne lille Tak vil De ogsaa mest see den gode Villie og Ønsket: ret at kunne takke Dem, Nei saaledes sagde Elisabeth da hun havde titted lidt i Broderens Bog: "Man skulde næsten tro at denne Bog var lidt i Familie med "Lilli" og "Bébé"163!". – Det ringer til Kirke – Levvel og Tak fra Deres

M. Holstein.

[skrevet på brev fra Christian Christoff, se Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus