Dato: 12. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 December 1867.

Kjære Hr. Biskop Engelstoft.

Kun et Par Ord idag, men de sige Dem, Deres Frue og hele Omgivelse min gjentagne hjertelige Tak for de uforglemmelige Dage jeg tilbragte i Deres Huus. Hils mine Venner, siig hver De taler til om mig hvor glad og taknemlig jeg er! Hjemreisen gik godt, Søen var næsten blikstille, jeg blev imidlertid nede i Kahytten og! da jeg saa var i Vognen ved Korsøer, gik det hurtigt afsted, halv elleve naaede jeg Kjøbenhavn, hvor Etatsraad Collin og hans Søn modtog mig. Min Stue var deilig varm Bordet dækket og smukke Blomster sendte mig fra Fru Melchior. Der er jeg idag til Middag og træffer nok en stor Deel af mine Venner. Jeg har modtaget mange Besøg i Dag, Tiden flyver, jeg kan, som sagt, kun skrive disse faae Ord, snart hører De igjen fra mig.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus