Dato: 11. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: J. Haugsted
Sprog: dansk.

Odense den 11 December 1867.

Kjære Hr. Haugsted.

Tør jeg lade et Brev komme til Dem, istedetfor selv at komme. Jeg ønskede at hilse paa hver Enkelt af Kommunalbetyrelsen og takke for al den Velvillie og Godhed der blev forundt mig, jeg troede, imorges, at have været hos hver især, men nu, kort før Afreisens Øieblik, opdager jeg at dette dog ikke er Tilfældet. Jeg har ikke trykket Deres Haand til Lev-vel, men gjør det nu skriftligt og ved mit næste Besøg i Byen tillader jeg mig personlig at bringe min Tak.

Ærbødigst.

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus