Dato: 9. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Odense den 9 December 1867

Kjære Fru Melchior! Tak for Deres hjertelige Brev, Tak for Deres Deeltagelse, den jeg saa rigt modtager fra Dem, Deres Mand og Børn! Det har været overvældende skjønne Dage, som jeg nu bagefter vil nyde, thi jeg har ikke endnu ret mægtet det, saa overvældet var mig det Hele, det tog saa store Forhold, var over al min Tanke. Her er stor Glæde i Byen over at Festen er lykkedes saa vel! De har i Aviserne læst om alle Festlighederne, ogsaa "Fædrelandet" har smukt anmeldt den, alle Bladene ere mødtes i Velvillie, det gjør mig saa vel! Inderligt fornøiede mig Telegrammet fra Kongen og det levende Udbrud af Glæde derover jeg fornam hos hele den store Forsamling. Excellencen Unsgaard bragte mig fra en Mængde Landboer deres Hilsen og Deeltagelse. Fakkeltoget var storartet og alle Laugs Fanerne vaiede, men jeg stod med bart Hoved og Tandpine ved det aabne Vindue; lidt jordisk Smerte maa der jo ogsaa til. Nede paa Pladsen græd ved Erindringer, mange gamle Folk af Glæde, fortalte man mig. Hilsenen jeg fik i Musikforeningen var saa hjertelig og stor. I Søndags havde Biskoppen samlet til Aften l30 af Byens Beboere. I Dag er jeg til den Lahnske Stiftelses Fest, imorgen, om Gud vil, reiser jeg med Aftentoget til Kjøbenhavn og er da hos Dem

Torsdag Middag, jeg glæder mig saa meget til at samles med Dem Allesammen. Fru Lund var saa elskværdig at skrive mig til, Brevet fik jeg imorges, hils hende, hils Deres Mand, Børn, Svoger, Frøken Melchior, hver som tænker paa Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen. i hast!

Tekst fra: Niels Oxenvad