Dato: 7. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Studenterforeningens Seniorat
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 7 Decbr. 1867.

Studenterforeningen, mine mange, varmtfølende, unge Venner, hvis Venskab og Deeltagelse jeg føler mig lykkelig ved, har igaar Aftes gjennem Festcommitteen i Odense bragt mig en Hilsen, med Tak for Fortiden og de bedste Ønsker for Fremtiden. Jeg gjentager af hele mit varme Hjerte de samme Ord som Studenterforeningen »Det er mig en Stolthed, i god Betydning en Ære, en uendelig Glæde, at være erindret og afholdt af den unge Slægt, der som Mænd voxer op til Danmarks Styrke og Hæder. Jeg bringer Senoriatet og hver Enkelt min dybfølte Tak!

Hjerteligst og ærbødigst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Kladde:]

Studenterforeningen, mine mange [overstr: unge] varmtfølende unge Venner, hvis Venskab og Deeltagelse jeg føler mig lykkelig ved har i Aftes gjennem Festcommitteen i Odense bragt mig en Hilsen, med Tak for Fortiden og de bedste Ønsker for Fremtiden. [overstr: lad mig] Jeg gjentager af hele mit varme Hjerte de samme [overstr: varme] Ord som Studenterforeningen [overstr: jeg føler mig stolt i god Betydning, ved at de unge kjære Venner, engang engang Landets Sty, Gud og lade hver] »Det er mig en Stolthed, i god Betydning en Ære, en uendelig Glæde, [overstr: at vide mig være dertil saaledes] at være erindret og afholdt / af den unge Slægt, der som Mænd voxer op til Danmarks Styrke og Hæder. Jeg bringer Senoriatet og hver Enkelt min dybfølte Tak! [overstr.: og glæder mig til snarest at see]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 164)