Dato: 6. december 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: P. Holger Petersen
Sprog: dansk.

Odense den 6 December 1867.

Kjære Hr. Grosserer Petersen!

Een af mine Skolekammerater, den eneste jeg ret erindrer, og som i Fattigskolen blev stillet til Exempel for os alle og siden har fortsat sin hæderlige Vei: Hr. Procurator Petersen [Peter E. Petersen 1805-72][overstr: han] var i dette Øieblik hos mig; han har ikke været istand til at faae en Billet til sig og sin Kone til Festmaaltidet i Dag; kan ikke min Bøn gjøre det mueligt, han er den eneste jeg er erindrer fra Skoletiden.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

/

Jeg tilføier, at han vil bringe en Hilsen fra Skoleaarene.

Engelstoft.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 4-5)