Dato: 28. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 28. November 1867.

Kjære Hr. Biskop Engelstoft!

Gjerne var jeg blevet ved min første Bestemmelse at komme til Dem førstkommende mandag, men da jeg nu har faaet en Skrivelse fra Odense Kommunalbestyrelse og af den indbydes til Fredagen den 6 December, forekommer det mig at jeg ikke bør indtræffe saa mange Dage forud, jeg vil derfor tillade mig at bede Dem og Deres Frue om De ville see mig et Par Dage senere. Jkeg reiser da Tirsdag til Korsør og kommer Onsdag den 4 December til Odense med Iiltoget der nok indtræffer lidt efter Klokken 12. Jeg glæder mig meget til et Par Dages Ophold i Bispegaarden, jeg har saa levende der fornummet at jeg var velkommen. Med inderlig Hilsen til Deres Frue og hele Omgivelse

forbliver jeg

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus