Dato: 23. november 1867
Fra: Odense kommunalbestyrelse   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d 23 November 1867

Idet Odense Communalbestyrelse herved har den Ære at meddele Deres Høivelbaarenhed, at vi have valgt Dem til Æresborger i Deres Fødeby, tillade vi os at indbyde Dem til at samles med os her i Odense den 6 December førstkommende, paa hvilken Dag vi ønske at kunne overrække Dem det i denne Anledning udfærdigede Borgerbrev.

L. Mourier, G. Koch, Urban Hansen, A. Boesen W. Petersen, Borch, S. Brummer, L. Bierfreund W. Pich, J. C. Dreyer, S. Hempel, F. Krag Gustav Lotze, C. W. Jensen, M. Prøvensen, R. Petersen H. T. Helweg, J. Haugsted, P. Petersen F. A. Schnakenburg, P. H. Kragh

Høivelbaarne Hr. Etatsrad H. C. Andersen Ridder af Dbg. Og Dbmd. P.p. Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus