Dato: 19. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 November 1867

Kjære Hr Biskop Engelstoft!

Igaar skrev jeg Dem til, mit Brev er vist nu i Deres Hænder. Idag har jeg modtaget en venlig Skrivelse fra Dem og veed af denne, at jeg udsætter Besøget til den 2den December. Jeg vil haabe at være ved Sundhed og at Veiret er nogenlunde godt. Altsaa, om Gud vil, kommer jeg Mandag otte Dage, den anden Decembeer og vil indtræffe med Morgentoget fra Kjøbenhavn. Hils Deres Frue og Børn samt mine andre Venner i Deres Omgivelse. Jeg er inderlig taknemlig og glad.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus