Dato: 18. november 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 November 1867.

Kjære Biskop Engelstoft!

Hjertelig Tak for Deres Deeltagelse og Venskab for mig; De har endogsaa efter at jeg troede at De var bortreist været hos mig, jeg beklager at jeg ikke var hjemme. Det bliver altsaa ved Aftalen at jeg i Begyndelsen af næste Uge kommer over til Dem; jeg reiser, om Gud vil, fra Kjøbenhavn førstkommende Mandag den 25de, og er da med Morgentoget, opad Dagen, i Odense. Det overraskede mig meget at læse i Avisen, den usædvanlige store Ære min Fødeby vil forunde mig, Mange have allerede ønsket mig til Lykke, men jeg har maattet svare at jeg Intet vidste om en saadan Ære, nu derimod i Dag seer jeg af den fyenske Avis at det forholder sig saaledes og er dybt bevæget ved at erholde en Hæder, jeg betragter som een af de største der i dette Liv kan forundes mig, gid at min Fader og min Moder havde oplevet denne Glæde; min inderligste Tak til de mange deeltagende Venner; glad og dog forlegen for saa varmt et Tegn paa Velvillie er jeg nu snart i Fødebyen.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus