Dato: 12. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 12 August 1867.

Kjære Ven! "Igjen et Brev!" siger De nok. De har vist neppe Tid at læse det; vi ere i Begyndelsen af Ugen, da De maa tænke paa at mætte "Figaro" og vi ere i en Uge i hvilken de franske Venner ere hos os og De altsaa vist:" nok paa Farten med dem. Jeg kunde ønske at være med, trykke hver i Haanden der elsker mit Fædreland; jeg har imidlertid ikke Kræfter nok til saaledes uafbrudt at tumle mig og da jeg nu sidder godt og man saa venligt og gjerne [vil] beholde mig hvor jeg er, bliver jeg her og det maaskee endnu hele denne Uge. Jeg var imidlertid med Tankerne hos Dem. Forleden læste jeg her ved Aftensbordet: "Vænø og Glænø", jeg sagde at det kom i "Figaro", derved kom De og "Bladet" paa Tale og da man forleden mellem mine til Posten henlagte Breve saae eet med Udskrift til "Robert Watt", blev der sagt, at havde man vidst at jeg skrev Dem til vilde man ved mig have bedet Dem om at tegne Grev Holstein Holsteinborg mellem Subscribenterne, nu vilde man henvende sig til een eller anden Boghandler, jeg svarede at det ikke behøvedes, jeg skrev Dem snart til igjen og skulde da mælde det. Vil De derfor lade Figaro fra første August komme til Holsteinborg ved Skjelskjør, sendt som andre Aviser sendes.

De har vel moret Dem godt i Jylland; De har en Hilsen til mig fra Drevsen, De selv længes, som jeg efter at flyve ud i den vide Verden, ja alt dette kan jeg jo besvare mig selv med ja! - Seer De Melchiors eller Billes, da hils paa det hjerteligste, ligesaa Bloch! Men De har ikke Tid at læse Breve, jeg vil ikke plage Dem.

Et hjerteligt Haandtryk,

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Holsteinborg ved Skjelskjør den 12 August 1867.

Kjære Ven! "Igjen et Brev!" siger De nok. De har vist neppe Tid at læse det; vi ere i Begyndelsen af Ugen, da De maa tænke paa at mætte "Figaro" og vi ere i en Uge i hvilken de franske Venner ere hos os og De altsaa vist nok paa Farten med dem. Jeg kunde ønske at være med, trykke hver i Haanden der elsker mit Fædreland; jeg har imidlertid ikke Kræfter nok til saaledes uafbrudt at tumle mig og da jeg nu sidder godt og man saa venligt og gjerne beholde mig hvor jeg er, bliver jeg her og det maaskee endnu hele denne Uge. Jeg var imidlertid med Tankerne hos Dem. / Forleden læste jeg her ved Aftensbordet: "Vænø og Glænø", jeg sagde at det kom i "Figaro", derved kom De og "Bladet" paa Tale og da man forleden mellem mine til Posten henlagte Breve saae eet med Udskrift til "Robert Watt", blev der sagt, at havde man vidst at jeg skrev Dem til vilde man ved mig have bedet Dem om at tegne Grev Holstein Holsteinborg mellem Subscribenterne, nu vilde man henvende sig til een eller anden Boghandler, jeg svarede at det ikke behøvedes, jeg skrev Dem snart til igjen og skulde da mælde det. Vil De derfor lade Figaro fra første August komme til Holsteinborg ved Skjelskjør, sendt som andre Aviser sendes.

De har vel moret Dem / godt i Jylland; De har en Hilsen til mig fra Drevsen, De selv længes, som jeg efter at flyve ud i den vide Verden, ja alt dette kan jeg jo besvare mig selv med ja! - Seer De Melchiors eller Billes, da hils paa det hjerteligste, ligesaa Bloch! Men De har ikke Tid at læse Breve, jeg vil ikke plage Dem.

Et hjerteligt Haandtryk,

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 69-72)