Dato: 8. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 8 August 1867.

Kjære Ven!

Velkommen hjem fra Oasen paa den jydske Hede, fra Fata Morgana, dybe Skovsøer, sorte Storke og Zigeunere! Det er Søndag naar De modtager mit Brev, altsaa den Dag De tilbringer i Familie-Skjød og ikke besøger andre skikkelige Folk; maa jeg være med at sige god Dag, lade dette lille Blomsterblad falde paa Deres Hjerte, en Hilsen fra Vennen.

Jeg blev en otte Dage paa Glorup; Haven der er vistnok een af de smukkeste i Danmark; sidste Tirsdag indviedes der endnu et stort Bidrag til Havens Skjønhed, nemlig en mægtig Hængebro, hen over en dyb Kløft, hvor prægtige Ege og Bøge løfte sig. Jeg har gjort Delbanco opmærksom derpaa, saa jeg tænker der kommer vel et Billed af Broen i "illustrerede Tidende". Nu er jeg igjen i Sjælland paa det smukke, hyggelige Holsteinborg, gaaer igjen ved Stranden og seer over til Glænø, Øen som Deres "Figaro" vil fortælle om.

Det var min Bestemmelse at komme til Kjøbenhavn paa Mandag, men det skeer ikke, man er saa venlig, gjerne at ville beholde mig og jeg har lagt et Par Dage til, om jeg i disse skal glædes ved Brev fra min kjære Robert Watt, veed jeg ikke, han har vist meget travlt de første Dage i Ugen. Ikke sandt? Jeg har det udmærket og dog er der Bisselæder i Skoene paa mig, jeg har Reise-Kløe! det kribler og krabler; dog faaer jeg det ikke ude bedre end jeg har det; men, som jeg nyelig skrev til en Veninde og som hun fandt betegnende, De maaskee ogsaa, derfor kan det vel læses to Gange: "Jeg synes tidt, i min bedste Solskins Glæde, at jeg er som en Kanariefugl der sidder i Buur med et stort klart Vandglas om, hvori der svømme Guldfiske, de straale Solen skinner, jeg sidder paa min Pind midt derinde og har baade Fuglegræs og et Stykke Sukker og dog - ja dog - "flyve! flyve ---,!" det kribler og krabler i mig. Dog denne Uro og Reisedrift maa De ikke røbe, ikke Mange forstaae den.

Snart flyve Billes af sted, maaskee ogsaa Melchiors! hils dem hjerteligt fra mig! Vil De ogsaa bringe Deres Frøken Søster en Hilsen! tænk selv med Venlighed paa

Deres meget hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Holsteinborg ved Skjelskjør den 8 August 1867.

Kjære Ven!

Velkommen hjem fra Oasen paa den jydske Hede, fra Fata Morgana, dybe Skovsøer, sorte Storke og Zigeunere! Det er Søndag naar De modtager mit Brev, altsaa den Dag De tilbringer i Familie-Skjød og ikke besøger andre skikkelige Folk; maa jeg være med at sige god Dag, lade [overstr: falde} dette lille Blomsterblad falde paa Deres Hjerte, en Hilsen fra Vennen. Jeg blev en otte Dage paa Glorup; Haven der er vistnok een af de smukkeste i Danmark; sidste Tirsdag indviedes der endnu et stort Bidrag til Havens Skjønhed, nemlig en mægtig Hængebro, hen over en dyb Kløft, hvor prægtige Ege og Bøge / løfte sig. Jeg har gjort Delbanco opmærksom derpaa, saa jeg tænker der kommer vel et Billed af Broen i "illustrerede Tidende". Nu er jeg igjen i Sjælland paa det smukke, hyggelige Holsteinborg, gaaer igjen ved Stranden og seer over til Glænø, Øen som Deres "Figaro" vil fortælle om.

Det var min Bestemmelse at komme til Kjøbenhavn paa Mandag, men det skeer ikke, man er saa venlig, gjerne at ville beholde mig og jeg har lagt et Par Dage til, om jeg i disse skal glædes ved Brev fra min kjære Robert Watt, veed jeg ikke, han har vist meget travlt de første Dage i Ugen. Ikke sandt? Jeg har det udmærket og dog er der Bisselæder i Skoene paa mig, jeg har Reise-Kløe! det kribler / og krabler; dog faaer jeg det ikke ude bedre end jeg har det; men, som jeg nyelig skrev til en Veninde og som hun fandt betegnende, De maaskee ogsaa, derfor kan det vel læses to Gange: "Jeg synes tidt, i min bedste Solskins Glæde, at jeg er som en Kanariefugl der sidder i Buur med et stort klart Vandglas om, hvori der svømme Guldfiske, de straale Solen skinner, jeg sidder paa min Pind midt derinde og har baade Fuglegræs og et Stykke Sukker og dog - ja dog - "flyve! flyve ---,!" det kribler og krabler i mig. Dog denne Uro og Reisedrift maa De ikke røbe, ikke Mange forstaae den.

Snart flyve Billes af sted, maaskee ogsaa Melchiors! hils dem hjerteligt fra mig! Vil / De ogsaa bringe Deres Frøken Søster en Hilsen! tænk selv med Venlighed paa

Deres meget hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 65-68)