Dato: 3. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Glorup, ved Nyborg. Løverdag, den 3 August 1867.

Kjære Hr. Biskop Engelstoft!

Da jeg iaar paa Hjemrejsen fra Paris havde den Glæde at være hos Dem, sagde jeg at ved mit Besøg i Sommeren paa Glorup, vilde jeg komme til Odense et Par Dage, dersom jeg da fandt Deres Høiærværdighed hjemme. Jeg har nu været otte Dage hos Grev Moltke-Hvitfeldt, og erfarer fra en Reisende jeg traf paa Beltet og bad at give mig Besked, at De for Øieblikket ikke er i Odense; jeg reiser altsaa ikke derhen, men venter til en anden Tid. Tirsdag eller Onsdag-Morgen gaaer jeg til Sjælland, rimeligviis til Holsteinborg. Vil Deres Høiærværdighed bringe min hjertelige, ærbødige Hilsen til Frue og Børn, samt mine andre Venner i den kjære Fødeby. Jeg skriver dette lille Brev for at De kunne vide at jeg har tænkt paa Besøget og glædet mig dertil.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus