Dato: 24. juli 1867
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg onsdag [24. Juli 1867]


Min kjære Etatsraad

Det var vor Bedstemoders og mit Forsæt i dag at besøge Fru Scavenius og kunde jeg da ogsaa mundtlig bringe Dem en varm Tak for Alt hvad Deres Brev i Aftes indeholdt; men vores Ulrik Adolff har ogsaa inat havt ondt i Bentet, og skulde i dag beggynde en ny Kur, oprindlig et Kuurbad, anbefalet af Læger - efter hvis Virkning alt afhænger om han skal til Eilsen, eller om vi tør opgive saadan Reise. Men Forberedelsen til Ilsen tage flere Timer, hvorefter han da skal ligge i samme uforandrede / Stilling i 3 Døgn. Fru Scavenius vil derfor ligesaagodt som De vor kjære Ven, forstaa at jeg i dag ikke kan forlade mit elskede Barn - men vil Gud - at Alt staaer vel til i morgen og at vi ikke komme ubelejligt paa Basnæs, da ønsker min Svigerinde og jeg indtil da at turde udsætte dette i dag paatænkte Besøg. Hvor det er yndigt at turde / vente Dem om nogen Tid. Giv Gud at Intet maa forstyrre den Glæde som vi nyde ved denne Udsigt.

Hvor kjønt af Dem der har saa mange Beundrere og Venner trindt om paa Jorden -a ltid at vise Dem lige trofast mod de gamle. Vor Herre vil vist velsigne Deres Bestræbelser for Deres unge Protegé; tak fordi De tog os med! Vi have tegnet os paa den lille Liste. De hjerteligste Hilsener fra Mand og Børn

ved Deres hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen