Dato: 23. juli 1867
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

588. Fra Henriette Collin.

Hellebæk 23 Juli [1867]

Kjere Andersen! Nu sætter jeg mig for 3die Gang til Skrivebordet for at takke Dem for Deres Brev og fortælle Dem lidt om os og vort stille Liv herude, – nu skal vi see om det lykkes mig at gjøre mere end Begyndelsen– hidtil er jeg hvergang bleven afbrudt. – Jeg antager at Veiret er paa Basnæs som i Hellebæk – enestaaende rædsomt – og jeg begriber godt at der i mange Huse lægges lystelig i Kakkelovnen–men da jeg kjender Deres Natur kjere Andersen og veed at De holder meget mere af 8 Graders Kulde end af 28 Graders Varme (i Brunnen!) saa vil jeg ikke beklage Dem i denne Henseende–saa lidt som i nogen Anden De Lykkens Kjæledægge! Fra det ene Venskabs Skjød flyver De over i det Andet, altid modtaget med aabne Hjerter og Arme. – Jeg kan forstaae Deres Glæde over det Melchiorske Huus Og al den oprigtige Hjertelighed der vises Dem af de rare og lykkelige Mennesker–Skulde Gevinsten i Lottoriet hvad man jo kan tænke sig–udeblive, saa har De en ganske anden Rigdom, i Venner der baade kunne og ville forsøde Dem Livet –

Om os selv er kun lidet at fortælle – den ene Dag gaar som den Anden[ :] Edvard og Theodor i Virksomhed udenfor Huset – Jonas i den intimeste Omgang med Tudser og Frøer – jeg tror De kjender ham, og det Exemplar af en gammel Skruptudse som man den ene Dag beundrer i levende Tilstand finder man Dagen efter hængt op paa Væggen som fuldstændig Benrad. – Louise har havt Sophie Pedersen hos sig til i Mandags–saa var hendes Ferie udløben og Pligterne kaldte–Paa Torsdag vænter jeg min Svigerinde Hanne Boye og efter hende kommer Ingeborg til os for at nyde – vort og Jonnas Selskab–Jonna kommer sidst i Ugen med 4 Døttre og 2 Folk – disse 7 kvindelige Individer skulle Alle rummes i 3 smaa Værelser og 1/2 Loftskammer – Naar man er indrettet som Familien Nutshorn, som medens den endnu bestod af Af Mand Kone og 6 voxne Børn – havde en Sommerleilighed bestaaende af 2 Værelser, en Port og en Bagerovn – og i den befandt dem særdeles godt – saa fortjener man at ligge paa Landet – om Jonna vil forstaae at gjøre ligesaa, vil Tiden vise – Gid De maa have det rigtig godt kjere Andersen! tænk hverken paa Gevinsten i Lottoriet eller paa Begravelsen, Ingen af Delene føre til noget–Glæd Dem over at høre til de Lykkelige som have alle Betingelserne for et fornøieligt Liv–og nyd dette med Tak. –

Mange Hilsner fra Alle her og fra

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost