Dato: 11. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

584. Til E. Collin.Torsdag den ellevte Juli 1867. Rolighed ved Kalkbrænderiet.

Kjære Ven!

Siden jeg igaar talte med Dem om den unge Jørgensen har jeg ikke seet Moses Melchior og altsaa ikke kunnet sige ham Deres Bestemmelse til Sagens gode Opnaaelse, først at650 tale med Procurator Winther, jeg vilde vente dermed til jeg hørte fra Dem. Imidlertid faaer jeg idag en Skrivelse fra Melchior, der, som sagt, Intet veed om vor Samtale, men som jeg nu skriftligt skal underrette ham om; han beder mig snarest at sende den »Opfor­dring« eller hvad jeg skal kalde det, den Henvendelse til Formuende om at hjelpe vor unge Protegé, da han gjerne saa hurtigt mueligt vilde see hvad han kunde indsamle. Jeg skriver dette og haaber ikke at trætte Dem i Deres velvillige Deeltagelse. Jeg bliver til Mandagmorgen her paa Ro­lighed, hvor hen jeg beder Dem651 sende mig Brev, senere er jeg paa Basnæs ved Skjelskjør. Hils Deres Kone, jeg søgte hendes forgjæves igaar inde i Byen. Hils Theodor, Louise og Jonas.

Deres hjerteligt hengivne

E.S

H. C. Andersen.

Edgars lille Søn fik i Daaben Navnene Kai Jonas Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter