Dato: 15. maj 1867
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

579. Fra Henriette Collin.

15deMai [1867]

Kjere Andersen Jeg gav Alverdens Konge Brylluper'ndash;Sølv og Guld'ndash;for en eneste Dag i Schveitz'ndash;naar De derfor spørger mig tilraads, saa siger jeg »Bliv hvor De er og tænk med Deltagelse paa os herhjemme som hvær Morgen hilses af lange Iistapper ned fra Tagene og halvsmeltet Sne paa de sorte Gader«.–

Reglementet for Dagen lyder i Avisen saaledes'ndash;Om Formiddagen Kirkegang, derefter Gratulation og om Aftenen Selskab som da Prindsessen af Wales var her.–Indbydelsen gjælder de to første Klasser og Herrene af 3die. – Den hele Fest beskjæftiger Folket meget lidt, tror jeg, men til dets Ære maa jeg tilføie at de ulykkelige Slesvigere opfylde dem saameget destomere og Indsamlinger af Alle Arter sættes daglig i Lærk –Edvard staar som Medindbyder til en storartet Bog?Indsamling'ndash;som da skal gjøres i Penge, deels som Føde for Papirmøllen, som Maculatur og, som læselige Bøger'ndash;Jonas er nu ganske rask og Alt i Familien er ved det Gamle'ndash;Om Hjalmars og Edgars Reise til Paris vides Intet'ndash;

I dette Øieblik fik Juliane en stor Datter'ndash;det giver mig lidt at bestille og Jeg maa derfor slutte med hjertelig Hilsen.

Deres

Jette C.

Indlagte stod idag i Dagbladet'ndash;Mange Hilsner til Jules Jürgensen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost