Dato: 13. april 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjære Ven!

Hanover den 13 April 1867.

I Torsdags Middag forlod jeg Kjøbenhavn og var om Aftenen i Odense, næste Dag, igaar, naaede jeg, over Land, Hamborg og er nu i Eftermiddag her i Hanover og har strax erholdt Deres Brev. De er mageløs god og trofast, jeg kan ikke nok takke Dem, De er en sand Ven, jeg flyver Dem bestemt om Halsen naar vi nu, om Gud vil, snart mødes. Jeg vil indrette min Reise saaledes at jeg indtræffer i Paris nu paa Tirsdag-Morgen, (den 16de) helst søgte jeg til Grand Hotel, men da jeg er uvis om det er Grand Hotel i Rue rivoli eller paa Boulevarden, De nævner, vælger jeg det skikkelige Bergiers og beder Dem endnu at gaae derhen og mælde min Ankomst, om jeg for 5 Frank kan faae et Værelse til Gaden, naturligviis helst i tredie Etage; siig Verten Dagen jeg kommer. Jeg har boet der før og anbefalet mange Landsmænd at søge dette Sted. Skriv et Par Ord og giv Portneren, at jeg kan vide hvor vi den Dag træffes, jeg kommer om Morgenen. Jeg haaber at vi sees ofte og blive endnu mere kjendt med hinanden; jeg skatter Dem meget! De er mig en begavet kjær, yngere Ven! - Hjemreisen gjør vi vel sammen, jeg troer og haaber paa Fred og gode Dage. Hils Hammerich og andre Landsmænd.

Venskabeligst

ihast!

H.C.Andersen

E.S.

Den sidste Middag i Kjøbenhavn var jeg sammen med den fortræffelige Sanger Padilla, som Henriques havde indbudt; han er et særdeles dannet, elskværdigt Menneske. Fra Henriques, Melchiors og Bloch har jeg Hilsner til Dem. Figaro omtales særdeles vel, det vil vel behage Dem, som Fader, at høre, Eckardt reiser til Wien, hans Frue med Frøken Petersen, Sophie Price, Valdemar og Scharff besøge Provindserne. Scharff kommer ikke til Paris, som Eckard er glad ved, da det er en farlig By for unge Mennesker! Jeg trøstede med, at jeg vovede det uagtet jeg kun var 22 Aar.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Kjære Ven!

Hanover den 13 April 1867.

I Torsdags Middag forlod jeg Kjøbenhavn og var om Aftenen i Odense, næste Dag, igaar, naaede jeg, over Land, Hamborg og er nu i Eftermiddag her i Hanover og har strax erholdt Deres Brev. De er mageløs god og trofast, jeg kan ikke nok takke Dem, De er en sand Ven, jeg flyver Dem bestemt om Halsen naar vi nu, om Gud vil, snart mødes. Jeg vil indrette min Reise saaledes at jeg indtræffer i Paris nu paa Tirsdag-Morgen, (den 16de) helst søgte jeg til Grand Hotel, men da jeg er uvis om det er Grand Hotel i Rue rivoli eller paa Boulevarden, De nævner, vælger jeg det skikkelige Bergiers og beder Dem endnu at gaae derhen / og mælde min Ankomst, om jeg for 5 Frank kan faae et Værelse til Gaden, naturligviis helst i tredie Etage; siig Verten Dagen jeg kommer. Jeg har boet der før og anbefalet mange Landsmænd at søge dette Sted. Skriv et Par Ord og giv Portneren, at jeg kan vide hvor vi den Dag træffes, [overstr: om] jeg kommer om Morgenen. Jeg haaber at vi sees [meget rettet til:] ofte og blive endnu mere kjendt med hinanden; jeg skatter Dem meget! [overstr: og] De er mig en begavet kjær, yngere Ven! - Hjemreisen gjør vi vel sammen, jeg troer og haaber paa Fred og gode Dage. Hils Hammerich og andre Landsmænd.

Venskabeligst

ihast!

H.C.Andersen

E.S.

Den sidste Middag i Kjøbenhavn var jeg sammen med den fortræffelige Sanger Padilla, som Henriques havde indbudt; han er et særdeles dannet, elskværdigt Menneske. Fra Henriques, Melchiors og Bloch har jeg Hilsner til Dem. Figaro omtales særdeles vel, det vil vel behage Dem, som Fader, at høre, Eckardt reiser til Wien, hans Frue med Frøken Petersen, Sophie Price, Valdemar og Scharff besøge Provindserne. Scharff kommer ikke til Paris, som Eckard er glad ved, da det er en farlig By for unge Mennesker! Jeg trøstede med, at jeg vovede det uagtet jeg kun var 22 Aar.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 43-45)