Dato: 26. marts 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

[på skrå over venstre hjørne:] Hr. Jonas Collin

Kjøbenhavn den 26 Marts 1867.

Kjære Ven!

Tidt tænker jeg paa Dig og hører jo ogsaa om Dig naar Du skriver dine Forældre til og da de ikke har din tidligere Anskuelse at [overstr: disse] Hilsener ikke skulle overbringes og at disse intet betyde, faaer jeg Hilsenerne og bilder mig virkelig ind at de betyde noget, saa uskyldig er jeg! denne lille Skrivelse faaer Du vel i Neapel! Naturen der har Du allerede i Syd-Spanien seet Mage til, men Vesuv og Capris blaa Grotte vil være Dig noget Nyt! - Du vil vist ved Sorent-Veien langs Havet tænke paa Kyst-Farten ved Malaga, Du vil finde det samme livlige, skrigende Folkefærd i Neapels Gader, som i Barcelona og i Malaga. Gid jeg var hos Dig! jeg begynder at faae Bisselæder i Støvlerne, jeg gaaer jo ikke med Sko. Udenlandsreisen bliver imidlertid kun en Svip og kommer jeg afsted bliver det omtrent den 6-8 April til Paris, uagtet der er umaadeligt dyrt og ikke Meget der drager mig derhen. Robert Watt skriver mig til om hvor [overstr: umaadeligt] dyrt der allerede er, ham træffer jeg, om jeg reiser; Dig seer jeg vel først i Danmark, hvor jeg glæder mig til at høre hvorledes denne italienske Reise har smagt Dig. Her hjemme er endnu Vinter, en iskold Vind blæser og fra Jylland læses at Posten ikke kan benytte / Jernbanen, da den er tilfyget med Snee. Nyheder faaer Du vist fra dine Forældre, veed om Forlovelser, Fødte og Døde; veed Huus og By-Historier, desuden har vel Konsulen danske Aviser. Blochs Portrætter af Kongen og Dronningen blive fortræffelig[e]; han taler jevnlig om mit Portræt, men det bliver der ikke noget af, indseer jeg. Christian Lund reiser med Sangforeningen til Paris; Harald Drevsen taler ogsaa om at komme der, ja at gaae til Italien for at blive et Aar borte. - Her hjemme er Alt ved det gamle, Theodor barberer sig, klapper Vappe der tuder naar han gaaer; Erland sparker sin Fader i Maven og kaldes af Moderen en kjærlig Søn; Louise, din elskværdige Søster, sidder i Graat ved Klaveret og øver [overstr: Flugt] sig paa Flugt i Toneverden. Italienerne have givet første Forestilling Hospitals Operaen Traviata, Folket er henrykt. Clemens Pedersen er henrykt over Goldschmidts ny Bog Ravnen; Ørsted har taget fat paa Eder I slemme Mennesker, som ikke kunde lade ham være og Fædrelandet har iaftes igjen taget fat paa ham. - Skulde det falde i min Lod at faae Brev fra Dig da send det til din Fader. Hils Bergsøe og fornøi Dig godt!

Din Ven H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 102-03)