Dato: 11. marts 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 Marts 1867.

Kjære Ven.

Tak for den tilsendte Bog og Tak for den velvillige, rigtigt valgte Benævnelse for mig i de skrevne Ord; jeg er tilvisse, Deres "oprigtige Ven", som De benævner mig, jeg har fra vort første Møde følt mig tiltalt af Deres aabne Væsen, den smukke Dygtighed hvormed De har vist at bære Dem selv ITem i Verden, selv gjennem tunge Søer. Jeg tager levende Deel i Deres Velværen, og ønsker at jeg var anderledes stillet end jeg er for at kunne vise mit venskabelige Sindelag. - Reis nu glad til Paris, føl Dem sund og glad der; jeg hører jo snart fra Dem og efter de Efterretninger jeg erholder tager jeg min Bestemmelse; Sundheds Tilstanden og Dyrheden i den store Verdens By vil jo være det som bestyrker eller slapper Lysten hos mig til at komme der allerede i April. Hils Frøhlich, som De jo leverer Vedlagte, hils ogsaa Asger Hammerik og andre af Vennerne De møder. Lev hjertelig vel!

Deres hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Kjøbenhavn den 11 Marts 1867.

Kjære Ven.

Tak for den tilsendte Bog og Tak for den velvillige, rigtigt valgte Benævnelse for mig i de skrevne Ord; jeg er tilvisse, Deres "oprigtige Ven", som De benævner mig, jeg har fra vort første Møde følt mig tiltalt af Deres aabne Væsen, den smukke Dygtighed hvormed De har vist at bære Dem selv frem i Verden, selv gjennem tunge Søer. Jeg tager levende Deel i Deres Velværen, og ønsker at jeg var anderledes stillet end jeg er for at kunne vise mit venskabelige / Sindelag. - Reis nu glad til Paris, føl Dem sund og glad der; jeg hører jo snart fra Dem og efter de Efterretninger jeg erholder tager jeg min Bestemmelse; Sundheds Tilstanden og Dyrheden i den store Verdens By vil jo være det som bestyrker eller slapper Lysten hos mig til at komme der allerede i April. Hils Frøhlich, som De jo leverer Vedlagte, hils ogsaa Asger Hammerik og andre af Vennerne De møder. Lev hjertelig vel!

Deres hengivne H. C. Andersen

Til Hr Robert Watt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 37-38)